Chưa chắc đâu pác, D400 xài AF hoàn toàn mới, EXp 4 luôn.... chưa biết khả năng nó thế nào...có khi D700 thua toàn tập đó...đừng tưởng cứ FX là ngon đâu nha...