Tìm kiếm:

Type: Posts; User: Nauy2014

Trang 1 / 3 1 2 3

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  https://farm2.staticflickr.com/1479/25888251522_40...

  https://farm2.staticflickr.com/1479/25888251522_405ed0c86e_k.jpgTHQ_8141 by Hong Quan Tran, on Flickr
 2. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  kéo box với 50mm ...

  kéo box với 50mm

  https://farm2.staticflickr.com/1528/25355737084_1261bf0050_k.jpgTHQ_8000 by Hong Quan Tran, on Flickr
 3. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  https://farm2.staticflickr.com/1490/25422734010_b3...

  https://farm2.staticflickr.com/1490/25422734010_b360955d70_k.jpgTHQ_6893 by Hong Quan Tran, on Flickr
 4. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  https://farm2.staticflickr.com/1603/25697402776_05...

  https://farm2.staticflickr.com/1603/25697402776_057ae26d66_k.jpgTHQ_6994 by Hong Quan Tran, on Flickr
 5. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  https://farm2.staticflickr.com/1518/25628391891_d7...

  https://farm2.staticflickr.com/1518/25628391891_d72c393d28_k.jpgTHQ_7077 by Hong Quan Tran, on Flickr
 6. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  https://farm2.staticflickr.com/1527/25697395856_da...

  https://farm2.staticflickr.com/1527/25697395856_da78c00525_k.jpgTHQ_7091 by Hong Quan Tran, on Flickr
 7. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  kéo box Lễ hội Ar riêu Car quê em ...

  kéo box

  Lễ hội Ar riêu Car quê em

  https://farm2.staticflickr.com/1560/25602424292_19d0dd3dc4_k.jpgTHQ_7109 by Hong Quan Tran, on Flickr
 8. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  toàn giáo viên trường e đó các bác.. ...

  toàn giáo viên trường e đó các bác..

  https://farm2.staticflickr.com/1544/25278340120_07e621ea7b_k.jpgTHQ_6725 by Hong Quan Tran, on Flickr
 9. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  thêm cái nữa... ...

  thêm cái nữa...

  https://farm2.staticflickr.com/1477/24947270133_ed0d0bc478_k.jpgTHQ_6609 by Hong Quan Tran, on Flickr
 10. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  ảnh chụp bằng sigma của e ...

  ảnh chụp bằng sigma của e

  https://farm2.staticflickr.com/1653/25206410309_7e4fe9f19d_k.jpgTHQ_6628 by Hong Quan Tran, on Flickr
 11. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  trâu ơi! nhìn rào để chớ ăn lúa nha trâu ...

  trâu ơi! nhìn rào để chớ ăn lúa nha trâu

  https://farm2.staticflickr.com/1560/25075264489_a64cbf6bcd_k.jpgTHQ_5937 by Hong Quan Tran, on Flickr
 12. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  mẹ lên đồng khi trời hồng xuống núi ...

  mẹ lên đồng khi trời hồng xuống núi

  https://farm2.staticflickr.com/1713/25417472436_ebcb6da0d0_k.jpgTHQ_5952 by Hong Quan Tran, on Flickr
 13. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  quê tôi ...

  quê tôi

  https://farm2.staticflickr.com/1563/24828449744_7b04dc1b30_k.jpgTHQ_5972 by Hong Quan Tran, on Flickr
 14. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  con gái yêu ...

  con gái yêu

  https://farm2.staticflickr.com/1485/25310066071_3961b4e72e_k.jpgnauy by Hong Quan Tran, on Flickr
 15. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  góc 17 đó, về crop lại thui bạn, chứ mình ko...

  góc 17 đó, về crop lại thui bạn, chứ mình ko panorama
 16. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  khi vợ vắng nhà ...

  khi vợ vắng nhà

  https://farm2.staticflickr.com/1630/25225527336_b90cd41aef_k.jpgTHQ_5477 by Hong Quan Tran, on Flickr
 17. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  thank bác Windypham đã khen, e mới tập chụp,...

  thank bác Windypham đã khen, e mới tập chụp, thích chụp ngược sáng tạo bóng đen cho chủ thể, tuy nhiên lại mún chủ thể sáng một tí tẹo để thấy được khuôn mặt khắc khổ
 18. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  thank bạn, mình chụp raw nên về có chỉnh sửa bạn...

  thank bạn, mình chụp raw nên về có chỉnh sửa bạn ah
 19. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  nụ cười của bé ...

  nụ cười của bé

  https://farm2.staticflickr.com/1442/24631443999_5db4deaa20_b.jpgTHQ_4965-2 by Hong Quan Tran, on Flickr
 20. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  sân chơi của em? ...

  sân chơi của em?

  https://farm2.staticflickr.com/1533/24999301615_1b78554fc5_b.jpgTHQ_4993 by Hong Quan Tran, on Flickr
 21. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  https://farm2.staticflickr.com/1599/24899223652_d6...

  https://farm2.staticflickr.com/1599/24899223652_d679c6c623_b.jpgTHQ_5159 by Hong Quan Tran, on Flickr
 22. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  tĩnh

  https://farm2.staticflickr.com/1611/24921523391_3c1996719f_b.jpgTHQ_5092 by Hong Quan Tran, on Flickr
 23. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  góc quê

  https://farm2.staticflickr.com/1448/24920817691_251f3f8875_b.jpgTHQ_5160 by Hong Quan Tran, on Flickr
 24. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  https://farm2.staticflickr.com/1634/24634268659_f1...

  https://farm2.staticflickr.com/1634/24634268659_f16ab47e9f_b.jpgTHQ_5032-2 by Hong Quan Tran, on Flickr
 25. Chủ đề: Góc ảnh D7100

  Nauy2014
  Trả lời
  12,227
  Lần xem
  1,297,423

  https://farm2.staticflickr.com/1465/24634287769_98...

  https://farm2.staticflickr.com/1465/24634287769_982c96ac2b_b.jpgTHQ_5030 by Hong Quan Tran, on Flickr
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 51
Trang 1 / 3 1 2 3