Sigma 17-50 thì thiếu tele nhưng lợi khẩu, nếu không yêu cầu về tele thì 17-50 là 1 lựa chọn rất ngon