bác chụp ảnh này ở đâu mà tài thế, hôm trước e vác máy ra Sầm Sơn bị mấy ông chụp ảnh dọa đập máy mà bác còn mượn được cả cá mập chụp thế này :))