Đúng loại for nikon thì không lỗi lầm gì đâu bác !