Đẹp quá bạn ơi, cho mình hỏi cây cầu này ở nước nào thế?