Khi nào mới đủ tiền rước em về dinh đây , nhìn ảnh các bác chất quá :bawling: