Cân màu màn hình HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ DÀNH PHOTOGRAPHER & GRAPHIC DESIGNER.
- Để màn hình hiển thị đúng màu sắc, đặc biệt dành cho photographer chuyên nghiệp khi in ấn không bị sai lệch.
▸Địa điểm...