Sinh viên năm thứ năm. Mãi mới mua được chiếc máy mơ ước :x