Thanks bác Văn Khoa. Em cũng đang đi du lịch cùng các bác đây haha...