Mình thích trồng hoa.....rồi sắm cái máy chụp hoa......rồi gặp diễn đàn....VNphoto.