1.KO đều khi đánh thẳng ,khả năng cao nhất là vấn đề zoom đèn
2.Đèn dư sáng thì giảm ev đèn
3.Tổng thể ảnh tối thì do hậu tối ,cộng ev máy lên
4. lên dựng thẳng đèn đánh lên trời sẽ có kết quả tốt...