up hình ảnh lên cho anh em xem để xem như thế nào.