1 - Em nhất trí với các anh về việc lệ phí!
2 - Phí space của mỗi thành viên là 50MP# 100.000đ, 100MP# 200.000đ một năm như đã qui định. Sau khi sử dụng trọn 1 năm các thành viên sẽ đóng lệ phí tiếp...