Gửi BQT cùng các thành viên trang vnphoto.net,

Hiện tại một "page" của topic cho phép hiển thị 10 bài trả lời. Nếu mỗi bài có 10-12 hình là xem tha hồ mệt, thời gian load kéo dài, người đọc rất...