Em đồng ý với bác Hafoto, 50 ngày là thời gian thử thách hợp lý, vừa đủ số bài vừa đủ số ngày tham gia để tránh trường hợp các thành viên mới spam bài, chúc cho diễn đàn VNPHOTO ngày càng lớn mạnh.