Theo ý em thì không những 50 bài mà phải tham dự ít nhất là 50 ngày (1 bài/1 ngày). Ngày nào mà post 2 bài hay hơn củng tính như là 1. Làm như vậy thì mới thấy được tính nghiêm túc của người tham gia...