-Tôi đồng ý với anh thanhcong67 để duy trì và phát triển vnphoto tất cả các thành viên phải có nghĩa vụ đóng phí hàng năm,theo tôi có thể một năm mỗi thành viên là 120.000đvn .vnphoto có kinh phí...