Gởi BQT!

E tham gia diễn đàn cũng gần được năm, lúc mới vào chỉ dám đọc để học hỏi thôi, vì thấy mọi người pro quá nên không dám có ý kiến. Vì mình cũng vừa mới tập tểnh chơi ảnh thôi. Post ảnh...