Bác admin nên chăng dành chút thời gian thêm nút EDIT vào phần bình ảnh của thành viên. Hiện nay chức năng "Sửa Bài" chỉ có trong forums, còn phần bình ảnh ngoài thư viện em không thấy ?

Một lỗi...