Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất đóng lệ phí hàng năm để làm nhẹ gánh nặng cho BQT