Không biết có phải thay là thay đổi như dự tính hay không nhưng link cũ http://www.vnphoto.net/forums giờ redirect tới http://www.vnphoto.net/forums/activity.php. Nếu click vào menu "Diễn Đàn" hoặc...