Dạo này em thấy trong vnphoto có nhiều bài viết theo thể loại ký sự ảnh hay loạt bài giới thiệu theo kiểu "been there - done that" (Networker). Theo thiển ý của em là nên tập trung các bài đấy vào...