Các bác có nhiều ý kiến hay quá! Cho mình xin góp tí!

Ngoài thư viện, mỗi khi gởi lời bình là y như rằng "Bút sa thì gà chết" không cách chi mà "sửa chữa lỗi lầm" cả! Đôi khi gởi xong mới phát...