Tình hình là dung lượng trang web bây giờ càng ngày càng lớn mà tiện ích tìm kiếm thì hoạt động kém quá. Admin có thời gian xem lại giùm ae cái này nhé. thank you!