Em là lính mới toe nhưng cũng xin mạn phép có 1 góp ý nhỏ : diễn đàn là dành cho tất cả mọi người từ chuyên đến không chuyên, vì thế theo quan điểm cá nhân của em nên mở 1 box : TỪ ĐIỂN KỶ THUẬT :...