Úi, cả nhà bỏ qua vụ PS đi không lại lạc đề.
Theo em ảnh đưa lên public để yêm tâm nên:
1. Để độ phân giải thấp chút ko sợ bị in phóng to
2. Làm cái watermark to to vào