mấy bác vui tính qua, lens mơ ước mà cứ chê là sao