Hix...có số ai nhọ như e ko? chờ mãi lens này ra mà ko đợi được, nên em lỡ xúc con 70-200 iii mới tuần trước mới đau chứ :((((