đẹp mọi mặt...cái gì cũng đẹp...đặc biệt là mẫu...:X...và blend màu cũng đẹp quá ạ...phê...:X...