Nhìn ảnh của bác 33 mà thèm chảy hết cả nước .... ko biết mua mấy cài lens này có khó không bác?