Một bài viết hay cho các bác Newbee. Nhân tiện ghé bác chủ thớt tý: Có bác nào có em Flash Metz 32CT7 LH: SMS cũng được: 0984.888188 cho em biết tình hình & giá cả Thank các bác. Chúc các bác chụp...