Em cũng xin bổ sung 1 ít kinh nghiệm:

- Về khoản đặt thông số: em thì vẫn thích bao gồm hậu cảnh luôn trong hình nên có thể đặt ISO 400-800, tốc độ 1/30-1/60s, F5.6-F8.0. Khi đấy ảnh vẫn nhìn được...