Nikon D3S giờ khoảng bao nhiêu tiền các thánh nhỉ :D