chưa từng thử qua thể loại này. Ảnh nhìn lạ quá bác.