Tìm kiếm:

Type: Posts; User: vodat62

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây.

 1. Chủ đề: Saigon IR Photo

  vodat62
  Trả lời
  16
  Lần xem
  190,280

  http://www.vnphoto.net/data/p18/533732_r1res1581jp...

  http://www.vnphoto.net/data/p18/533732_r1res1581jpg.jpg
 2. Chủ đề: Saigon IR Photo

  vodat62
  Trả lời
  16
  Lần xem
  190,280

  http://www.vnphoto.net/data/p16/533732_11res4394jp...

  http://www.vnphoto.net/data/p16/533732_11res4394jpg.jpg
 3. Chủ đề: Saigon IR Photo

  vodat62
  Trả lời
  16
  Lần xem
  190,280

  http://www.vnphoto.net/data/p16/533732_3res15890jp...

  http://www.vnphoto.net/data/p16/533732_3res15890jpg.jpg
 4. Chủ đề: Saigon IR Photo

  vodat62
  Trả lời
  16
  Lần xem
  190,280

  tiếp theo 720 nm lúc chưa tháo AA filter

  http://www.vnphoto.net/data/p21/533732_3resjpg2121jpg.jpg
 5. Chủ đề: Saigon IR Photo

  vodat62
  Trả lời
  16
  Lần xem
  190,280

  nikon D70s, 720 nm China HAIDA filter, đã tháo AA filter trong máy.

  http://www.vnphoto.net/data/p20/533732_7res3514jpg.jpg
 6. Chủ đề: Saigon IR Photo

  vodat62
  Trả lời
  16
  Lần xem
  190,280

  mới bắt đầu tập tành thể loại này

  http://www.vnphoto.net/data/p17/533732_5res2910jpg.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 7