Em vào website của Nikon thì thấy hướng dẫn qua facebook đăng ký, qua facebook thì thấy hướng dẫn vào website, comment trên fb thì không thấy trả lời. Chắc phải qua đăng ký trực tiếp tại 139A...