Ồ hay vậy, chờ lâu rồi mới thấy Nikon School mở lớp nâng cao, gom lúa đi học, keke