Saigon chụp vào buổi tối lung linh hơn nhiều với sáng. Saigon đẹp về đêm.