60D + bellow + lens LF thì chỉ là chế lens LF chụp trên CF Caon thôi bác ạ.
Bác phải gắn cái máy scan A4 vào phía sau bellow thì mới ra cái máy FM