Bạn paxoay-vn lập cái topic xem ra hỏi một đằng nhưng câu trả lời lại tìm một nẻo nhỉ. Ban nên tìm những tài liệu đọc để hiểu rõ hơn về khái niệm và cơ chế hoạt động của LF. Còn nếu bạn thực sự muốn...