Mình ở quận cam ,California ,bán một số máy fujifilm..

-XH-1 body+ grip body 9+ , grip new ( chưa xài ) us 940.00

-xt1 body (refurbished) 9+ còn bảo hành us 300.00

-xt10 body ...