có sư phụ nào trên đây dạy theo kiểu dạy kèm không ạ,em thấy học theo dạng nghề truyền nghề sẽ tiếp thu nhanh hơn & đang đi làm nên cũng có thời gian theo các lớp học được.