Hướng dẩn cài thì trên youtube có đó bạn. Ứng dung mien phí mà mình đang dung tiện thì gồm:
- Smart remote control: dung để điều khiển máy ảnh bang đt và trên đt phải cài playmemories để kết nối...