hay lắm mình cũng đồng ý tán thành ý kiến này cũa các bác phãi gìn giữ sự trong sáng cho tiếng Việt mà người Việt viết chữ Việt không rành,không đúng,thì đáng trách phạt lắm chứ lyly mèo hay lắm