vẫn còn mở khóa thường xuyên đó ban. nhưng học phí có thay đổi từ 2006 tới giờ mà chủ thớt ko cập nhật. học phí hình như 1tr / lớp, lớp sau cùng hình như 3tr5. học ở đây giờ học hơi kỳ. đc cái thực...