Mình đang nhắm tới xt30 a6400 a7 mark 2 hiện tại 3 con này giá sương sương nhau..............mình thích chụp nhiều hơn quay,anh em nghĩ mình nên mua con nào,và anh em có tư vấn nào thì cho mình biết...