anh Dương để em 2 thanh nha anh! ANh cho em thông tin thanh toán với nhé! em CK VCB! Thanks anh!