cho em hỏi cái xe này có thể tải bao nhiêu kg vậy anh? Em hơi bị nặng..