đã nhận được hộp tô vit đa năng ! rất cám ơn bạn Dương !